Sorbenty

Kiedy dochodzi do awarii zagrażających środowisku naturalnemu oraz człowiekowi, takich jak rozlanie substancji ropopochodnych lub substancji chemicznych, niezbędne są sorbenty, które pozwolą zminimalizować negatywne skutki rozlania cieczy niebezpiecznych oraz przywrócenie porządku.

  • Sorbenty do substancji ropopochodnych,
  • Sorbenty do substancji chemicznych (również kwasów, zasad),
  • Sorbenty uniwersalne.
  • Podręczny zestaw ochrony środowiska – Apteczka ADR.

apteczka adr