Współpraca

Odpady stały się już prawdziwym problemem cywilizacji. Wynika to z coraz większej ilości śmieci i ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Odpady przemysłowe stanowią ponad 90% całkowitej ilości powstających odpadów. W trosce o ochronę środowiska naturalnego należy jak najbardziej efektywnie korzystać z już wytworzonych artykułów, jakimi są m.in. opakowania wielokrotnego użytku.

Firma CONBOX realizując wymagania ochrony środowiska i oczekiwania swoich Klientów, współpracuje z przedsiębiorstwami z branży odzysku, recyklingu, utylizacji odpadów przemysłowych. Dzięki temu możemy Państwu proponować odbiór/skup zanieczyszczonych, zużytych, ale opróżnionych opakowań, nadających się do regeneracji. Każdorazowo odbiór odpadów potwierdzony jest Kartą Przekazania Odpadu (KPO).

*Jeśli za naszym pośrednictwem zdają/sprzedają Państwo zużyte opakowania, przy zakupie kolejnych partii towaru oferujemy preferencyjne warunki cenowe.
*Ceny skupu używanych opakowań ustalane są indywidualnie.
*Prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

Szerzej o opakowaniach względem norm ochrony środowiska w zakładce „Pobierz”.

wykres-współpraca