Oczyszczalnie przydomowe

Zadaniem przydomowych oczyszczalni ścieków jest oczyszczanie ścieków pochodzących z gospodarstw, domów letniskowych oraz obiektów użyteczności publicznej.

Proponowany przez CONBOX system jest bezobsługową, nowoczesną i ekologiczną formą utylizacji ścieków bytowo-gospodarczych. Przydomowy system oczyszczania zamyka obieg wody w przyrodzie, przywracając ja środowisku.

Dokumentacja techniczna w zakładce „Pobierz”.
oczyszczalnie przydomowe