Oferta

Zbiorniki do transportu i przechowywania cieczy
Beczki
Kanistry
Pojemniki magazynowe, transportowe, palety
Pojemniki na piasek, sól, odpady pet, papier
Wyposażenie / akcesoria
Pokrowce i maty grzejne IBC DPPL
Stacjonarne pojemniki magazynowe do cieczy i oleju napędowego ON
Wanny wychwytowe / ociekowe
Systemy do tankowania AdBlue®
Oczyszczalnie przydomowe
Zbiorniki bezodpływowe (szamba)