Stacjonarne pojemniki magazynowe do cieczy

  • Polietylenowe zbiorniki przemysłowe z opaskami – pojemności 1000 – 5000 l.
  • Polietylenowe zbiorniki przemysłowe bez opasek – pojemności 800 – 2500 l.
  • Bezpieczne zbiorniki dwuścienne
  • Wyposażenie.
  • Na życzenie stworzymy zbiornik dowolnego kształtu, w dowolnej konfiguracji wyposażenia.

pojemnik na ciecz